Kategoriler

Barter Sisteminin Başlıca Kuralları

Sistemin işleyişine geçmeden önce sistem hakkındaki temel bazı kuralları betimlemek faydalı olacaktır.

a.      Sistem içinde herhangi bir firmanın ürün satın alabilmesi için , sistemi organize eden kuruma (sistem adına) bir teminat vermiş olmalıdır.

b.      Sistem içinde bir firmanın ürün satın alabilmesi için ya da daha önce kendisinin bir ürün satmış olması gerekmektedir.

c.       Sistem içinde sistemden verilen bir teminat ile ürün satın alan firmanın, sisteme borcunu ödemesi için iki seçeneği vardır.

  • Ya (9) dokuz ay içinde, kendisine yöneltilen sistem üyesi firmalara ürün satacaktır.
  • Ya da bu süre sonunda borcunu ; nakit ,döviz bazında ve vade farksız olarak ödeyecektir. 


d.      Sistemden alacaklı hiçbir firma alacağını nakit olarak alamaz. Muhakkak sistem üyesi diğer firmalardan ürün satın almak zorundadır.

e.      Sisteme ürün satan firmanın alacağı ,organizatör kurumca cari hesabına döviz bazında alacak olarak kaydolur. Firmanın alacağı ,bu değer üzerinde olmak üzere “sistem tarafından “ teminat altına alınmıştır.

f.    Ürününü satan firma sistemden alacaklıdır. Ürün alıp borçlanan firma ise ,sisteme borçludur. Sistem içinde kabul görmüş bir ticari işlemden sonra,“firmalar arasında borç-alacak ilişkisi yoktur”.

 

  • Sistemi organize eden kurum, sistem içinde talep edilen ama olmayan ya da bu ürünlerin ikamesi yerine başka ürünleri sisteme dahil etmek için faaliyet gösterir. Bu amaçla aynı zamanda bir satın alma kurumu gibi de faaliyet gösterir.

 

Resim
X