Kategoriler

Barter Pazarı'nın Kendi Kendine Yeterliliği

Barter Pazarı, üye firmaların satış için sunduğu ürünlerden oluşur. Yine üye firmalar ihtiyaçlarını Barter Pazarı'ndan karşılarlar.

Talep edilen ürün Barter Pazarı'ndan bulunamadığı durumlarda yeni firmaların Pazar'a girmesi sağlanır.

Barter Pazarı, kendi kendine yeterlilik esası üzerine çalışır. Pazar'da toplam arz - toplam talep dengesi gözetilir.

Her zaman için toplam talep toplam arzdan fazla bulunduğundan Barter Ortak Pazarı'nın her yönde genleşmesi doğal bir mekanizma vardır. 

Resim
X