Kategoriler

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

Günümüzde en çok kullanılan ve taşıdığı anlam bakımından üzerinde en çok tartışılan kavramlardan biridir kurumsallaşmak.

 

• Kurumsallaşma nedir? Niçin gereklidir?

 

• Kurumsallaşma ile beşeri sermaye ve aile şirketi yapısı arasındaki ilişki nedir?

 

• En fazla kurumsallaşma ihtiyacı içinde olan şirketler hangileridir? Bunların niçin kurumsallaşmayı ihmal etmemesi gerekir?

 

 • Kurumsallaşma ile yeniden yapılandırma arasındaki ilişki nedir?

 

• Kurumsallaşma ve stratejik planlama arasındaki ilişki nedir?

 

• Kurumsallaşma ve bilgi sistemleri arasındaki ilişki nedir?

 

• Kurumsallaşma ve vergi planlaması arasındaki ilişki nedir?

 

• Kurumsallaşma amacı ile şirket ve yönetim danışmanı arasındaki ilişki nedir?

 

 

 

Kurumsallaşmanın sadece bir kural koyma ve karar süreçlerinin merkezileşmesi olmadığı gerçeğinden hareketle; kurumsallaşma için bir amaç ve yön tespit edilmekte sonrasında da istenilen bu noktaya doğru bir değişim süreci tanımlanmaktadır. Akılcı ve pratik çözümlerin yer aldığı özgün bir program hazırlanır. Kurumsallaşma sürecinde göz ardı edilemeyecek bir etken de "kurum kültürü “dür.

 

By Genç Danışmanlık, kurum kültürünü çözümler sunduğu kuruluşun kişiliği olarak kabul eder. Şirketinizin gelişimine yönelik çözümler oluştururken kurum kültürünü de daima göz önüne alır. Kültürel gelişimde anahtar olabilecek çalışanlara ve kurumsal davranışa yönelik çözümler sunar. Bu süreçte, öncelikle kurumsallaşmanın neresinde olunduğunu belirlemeye yönelik bir durum tespiti yapılmakta ve gerekli düzenleyici kuralların uygulanabilir ve kabul edilebilir olması yönünde somut uygulama önerileri getirilmektedir. Kurumsallaşma da aynı bir yönetim gelişimi süreci olarak düşünülerek bu yönde çözümler oluşturulmaktadır.

 

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
X