Kategoriler

Barter, En Etkili Atıl Kapasite Değerlendirme Yoludur

Firmaların amortisman, personel gideri, faturalar ve benzeri sabit giderleri her zaman için söz konusudur.

Ne var ki firmalar, ancak satış yapabildikleri oranda üretim yapabilmekte, bu da sabit giderlerin birim maliyetini artıran bir unsur olmaktadır.

Barter sistemine üye firmalar, tam olarak kullanamadıkları kapasitelerinin bir kısmını Barter pazarında değerlendirerek atıl kapasitelerini harekete geçirebilir ve bu yolla hem sabit giderlerinin birim maliyetini düşürebilir, hem de üretim için gerekli finansmanın bir kısmını sağlamış olurlar. 

Resim
X