Kategoriler

Barter Nedir ?

Barter Nedir ?

Linke Tıklayarak Web Sitemizi Ziyaret Ediniz ..)

Terim olarak Barter Takas (değiş-tokuş) anlamına gelir, günümüzde uluslararası ticaret dilinde mal takası anlamında kullanılmaktadır

** Barter sistemi ile alış veriş, taş devri zamanında başlamış ve bu güne kadar süregelmiştir.

** Paranın icadı ile birlikte Barter ticareti “bilateral” (iki istasyonlu) direkt mal takası şeklinden, “multilateral” (çok        istasyonlu) endirekt mal takası şekline dönüşmüştür.

** Ancak Barter ticaret sistemi bilinen birebir karşılıklı takas işlemlerinden farklı gelişmiş bir sistemdir,

** Barter, bir firmanın satın aldığı mal ve hizmetin bedelini kendi ürettiği mal veya hizmetle geri ödemesidir,

** Bu sistemde, para olmaksızın yâda kısmen kullanılarak yapılan, sahip olunan mal ve hizmete karşılık, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin satın alınması işlemidir, 

 

Daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz .https://www.korfezbarter.com/Web Sitemizi Ziyaret Ediniz ..

X