Kategoriler

Şirketlerin Stratejik Planlaması ve Uygulaması

Her şirketin bugününe ve geleceğine ait ulaşılabilir ve gerçekçi hedefleri olmak zorundadır. Ancak hedeflerin belirlenmiş olması bunlara ulaşılmasında tek başına yeterli değildir. Gerek şirket dışında meydana gelen ekonomik, sektörel ve teknolojik değişimler gerekse de şirketlerin iç dinamikleri, mevcut şartların sürekli olarak değişmesine neden olur. Belirlenen stratejiler ve yapılan planlar değişen koşullar altında uygulanamaz ya da anlamsız kalabilir.

 

Birçok işletme belirlediği hedeflerine ulaşmada ve stratejilerini gerçekleştirmede zorluklarla karşılaşır. Belirlenen stratejilerin uygulanabilmesi için "stratejik yönetim" disiplininin kabul görmesi ve uygulanması bu zorlukların üstesinden gelinmesinde bir anahtar olarak kabul edilmelidir.

 

Business Danışmanlık bu konuda size sunduğu stratejik planlama anlayışı statik bir planlamadan çok belirsizliğin ve hızlı değişimlerin yer aldığı günümüz iş dünyasının gerçeklerine uygun olarak, alternatif stratejileri ve esnek uygulama süreçlerini de içine alır.

 

Bu süreçte; Şirkete özgü en gerçekçi/doğru hedeflerin belirlenmesi sağlanır. Piyasada ve sektörde yer alan fırsatlar ve tehditler değerlendirilir. Şirketin, kendi yapısı; olanakları ve eksiklikleri irdelenir.

 

Belirlenen mevcut ve potansiyel şartlar altında hedeflere ulaşılmasına yönelik olarak alternatif stratejiler oluşturulur, planlar yapılır, günlük faaliyetlerde bu doğrultuda yapılması gereken değişiklikler belirlenir.

Şirketlerin Stratejik Planlaması ve Uygulaması
X