Kategoriler

Risk Yönetimi Danışmanlığı

Risk Yönetimi Danışmanlığı

 

Tüm şirket çalışanlarının riskin yönetilmesine ve optimize edilmesine gereken dikkati verebilmesi için risk yönetimi kurum kültürüne dahil edilmelidir.

 

Risk yönetimi tek bir departmanın sorumluluğunda değildir; en tepedeki yöneticiden alt kademelere kadar herkesin sorumluluğundadır. Geçmişteki kurumsal başarısızlıklar hesap verebilirlik, strateji ve şeffaflıktaki eksikliklere atfedilmiştir.

 

Finansal riskler hiç bu kadar ağır olmamıştı. Sermaye yedekleri, kredi portföyleri, yatırım politikaları ve sermaye ve borç profillerinin hepsi riski yeterince iyi yönetebilmek ve hafifletebilmek için sürekli inceleme gerektirmektedir.

 

Şirketlerin ayrıca tedarikçilerden kaynaklanan riskler konusunda da her zaman tetikte olması gerekir. Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da şirketi batan bir sözleşme tarafı, ilişkili olduğu diğer taraflar için ciddi finansal ve itibar ile ilgili sorunlar yaratabilir.

 

Likidite problemleri olduğunda ise suiistimal riski artabilir. Bazı çalışanlar fırsat kollamaya başlar, kurum dışından bilgisayar korsanları daha becerikli olabilir. Daha iyi kaynaklara sahip olması gereken iş alanlarındaki güvenlik boşluklarını tespit eder ve saldırıya geçerler. Sistemleriniz ve politikalarınız suiistimal riskini etkisiz hale getirebilecek kadar sağlam mı?

 

Aynı zamanda, birçok şirket maddi açıdan daha rahat oldukları dönemlerde olsa tahammül edebilecekleri kayıplara ilişkin yasal takip başlatma yoluna gidebilir. Şirketler finansal ya da iş ile ilgili kayıplarla sonuçlanan uygunsuz ya da ihmalkar davranışları için diğer tarafları suçlamaya çalıştıkları zaman tartışmalar başlar. Bir anda şirketinizi bir davada davacı ya da davalı olarak bulabilir misiniz?

 

Tüm bu talepler neticesinde, birçok şirkette iç denetimin işlevi genellikle sadece uyumdan, iş performansının nabzını tutarken ortaya çıkan riskler için risk profilini düzenli olarak inceleyen ve trendleri belirleyen bir göreve dönüşmüştür. Bu sırada, sorumlu risk yöneticisi en az büyüme kadar öneme sahip riske vurgu yapılan stratejik karar verme aşamasına gittikçe daha çok dahil olmaktadır. Mali işler direktörleri ise bir yandan mali işler süreçlerinin performansına odaklanırken bir yandan da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlar (UFRS) veya XBRL (Genişletilebilir Finansal Raporlama Dili) gibi standartlara uyum konularıyla ilgilenmektedir.

 

İşletmenizi kuvvetlendirin. Profesyonel ekibimiz şirketlerin doğru rotada ilerlemelerine, işletmelerinin kalıcılığını tehlikeye sokacak risklerle başa çıkmalarına ve düzenlemelere uyarken şirket performansını da gözetmelerine yardımcı olacak deneyimi sunmaktadır.

 

Tüm bu konularda By Genç Danışmanlık olarak şirketinize gerekli danışmanlık hizmetini konusunda uzman kadromuz ile vermekteyiz.

Risk Yönetimi Danışmanlığı
X