Kategoriler

Kriz Yönetimi Alanında Danışmanlık Hizmetleri

Sonucu ve ortaya çıkışı nasıl olursa olsun, beklenmedik her türlü gelişme farklı boyutlarda krizler yaratır. Çünkü kriz; aslında değişen duruma uyum zorluğu demektir.

 

Hızlı değişimin ve belirsizliklerin yer aldığı günümüz piyasalarında her şirket farklı boyutlarda ve şekillerde krizler ile karşılaşır. İster dış şartlardan kaynaklansın ister şirket içi dinamikler nedeniyle ortaya çıksın, krizlerin çözümünde izlenmesi gereken bazı temel noktalar vardır.

 

Amaç, krizleri birer fırsat haline dönüştürmek; kurumu ve çalışanları krizlerden en az kayıpla ve hatta karla çıkarmak olmalıdır.

 

Bu süreçte, devamlı bir risk analizi sayesinde kriz öncesinden başlayarak kriz süreci ile kriz sonrasında uygulanması gereken kısa, orta ve uzun vadeli hareket planları üzerinde çalışılır.

 

Devamlı olarak yapılan kapsamlı analizler ile alternatif stratejiler oluşturulur ve kriz öncesinde şirketin her türlü riske karşı bağışıklık sağlayacak esnek bir yapıya kavuşması sağlanır.

 

Asıl olan, her türlü değişime hazırlıklı olmak; zamanında ve yeterince ayak uydurmaktır.

Kriz Yönetimi Alanında Danışmanlık Hizmetleri
X